AVLYST: Fredag 20. mars KJELL ERIKSENS SEPTETT og JAZZÅDU

Med bakgrunn i all usikkerheten knyttet til situasjonen rundt Coronaviruset, har orkesteret og jazzklubben i dag besluttet å avlyse konserten på Vardeheim fredag 20. mars 2020.

Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men vi finner det riktig ut fra «føre var prinsippet», å avlyse. Vi må forholde oss til at både publikum og musikere, i all hovedsak, faller klart innenfor den gruppen som anses å ha størst risiko for å bli syke.

Konserten med Kjell Eriksen septett og Jazzådu vil bli satt opp på et senere tidspunkt, fortrinnsvis i høstsesongen.

Tiltak rundt koronaviruset hos Jazz på Vardeheim

Jazz på Vardeheim følger situasjonen vedrørende korona fra dag til dag. Vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet(FHI) og helsemyndighetene. Kommende konsert er nå avlyst. Det er flere ting vi som klubb kan gjøre for å hindre smittespredning på konserter. De som har luftveissymptomer skal IKKE delta på konserter – heller ikke de som de siste 14 dager har vært på reise i et av landene med utbredt spredning av koronaviruset. Følg med på informasjonen som blir gitt og følg rådene som gis fra helsemyndighetene!

Forebyggende tiltak i konsertlokalet på Vardeheim:

• God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe når du ankommer.
• Host i albuen eller i papir. Kast papiret etter bruk.
• Unngå håndhilsing

Alle medlemmer og andre involverte bør gjøre seg kjent med Folkehelseinstituttets råd til befolkningen, inkludert råd om vaner som forebygger smitte.

Les mer her:

Råd til befolkningen: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

1 3 4 5 6 7 49