Priser

Innganspris
kr 50.- medlemmer
kr 150.- ikke medlemmer.

Ved spesielle anledninger/konserter vil inngangspris bli annonsert på web.

Er du medlem er det bra, er du ikke – hvorfor ikke bli det?

Hva koster et medlemskap? 

Ungdomsmedlem – kr. 50,- pr. år

Enkeltmedlem – kr. 300,- pr. år

Medlemskapet løper for et år av gangen.