Jazzkonserter i 2023

Konsertprogram for 2023

27. januar – Felix Peikli kvartett
24. februar      Marlen Tjøsvoll Kvartett


24. mars          Georg Reiss kvartett
21. april            Five Shades of Sax
16.  juni            band ikke bekreftet   – Grillmat
22. september  Jazz Societry Quintet
20. okttober      band ikke bekreftet
17. november   band ikke bekreftet
15. desember   band ikke bekreftet   – Julemat

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.
1 3 4 5 6 7 73