Kjære jazzvenner!

Styret har et sterkt håp om at klubbens aktiviteter vil komme tilbake på sitt normale nivå i løpet av 2021. Derfor har vi den siste tiden arbeidet i optimismens tegn og vil i løpet av januar kunne presentere våre konsertplaner for hele året. Det som er klart så langt er alle bookingene for vinter-/vårsesongen:

  • 29. januar – Music With Z
  • 26. februar – Tversover
  • 9. april – Caledonia
  • 7. mai – Løs Snipp
  • 4. juni – Christiania Jazzband

Noen av orkestrene til høstens konserter er også avtalt; disse kommer vi tilbake med så fort programmet er komplett. Men noter allerede nå at det blir konsert på Vardeheim også følgende fredager:

  • 27. august
  • 22. oktober
  • 19. november
  • 17. desember

Selvsagt må vi dessverre fortsatt ta forbehold om at myndighetene åpner for arrangement med minst 50 personer i lokalet. Med dagens melding om at den sosiale nedstengingen må påregnes videreført til «…midten av januar…», krysser vi fingrene for at klubbens årsmøte og konserten fredag 29. januar kan gjennomføres.

 

Med takk for all god støtte og hyggelige tilbakemeldinger ønsker styret alle våre gode og trofaste venner  

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

mvh
styret

18. desember 2020 – ENDA EN AVLYST KONSERT :-(

Med bakgrunn i at Byrådets pressekonferanse i dag, hvor det i første omgang videreføres sosial nedstenging i Oslo frem til 14. desember, og med varsel om at dette senere kan bli videreført ut året, ser vi det som overveiende sannsynlig at restriksjonene i midten av desember uansett vil medføre at vi ikke kan gjennomføre vår planlagte julekonsert fredag 18. desember.

Styret beklager selvsagt at vi måtte avlyse 50% av konsertene i år. Vi takker dere alle for helhjertet støtte til klubben og ser frem til at 2021 vil gi alle en mer normal hverdag. Vårt håp er at alle forblir friske og at vi kan møtes på Vardeheim fredag 29. januar 2021. Til denne kvelden engasjerer vi Music With Z for å oppleve et gjenhør med Monica Zetterlunds fantastiske musikalske verden.

Som en hyldest til den jazzpianisten Håkon Gjesvik som døde 30. januar i år, får dere med en lenke hvor dere kan høre og se flere av klubbens gode musikervenner:

Med optimistisk hilsen fra jazzklubben i våre hjerter!

Jan

1 3 4 5 6 7 54