Planlagte Jazzkonserter i 2022

Noen av orkestrene til vårens konserter er avtalt.

Det blir konsert på Vardeheim følgende fredager:

  • 28. januar – Felix Peikli Kvartett