Planlagte Jazzkonserter i 2021

Noen av orkestrene til høstens konserter er avtalt.

Det blir konsert på Vardeheim også følgende fredager:

  • 27. august – Caledonia Jazzband
  • 22. oktober – Bachara delight
  • 19. november – Jazz Society Quientet
  • 17. desember – The Real Thing