Jazzkonserter i 2023

Konsertprogram for 2023

Sist oppdatert 18.06.2023


27. januar – Felix Peikli kvartett
24. februar – Marlen Tjøsvoll Kvartett
24. mars – Georg Reiss kvartett
21. april – Five Shades of Sax
16. juni – Asker Swing Department


22. september – Jazz Society Quintet med Christin Bastiansen (kjøp billett og mat her)
20. oktober – Tine Skolmen med Sopranos
17. november – Caledonia Jazzband
15. desember – The Christmas Session – (med julemat)


Det tas forbehold om at endringer i oppsatt program eller sammensetning av orkester, kan forekomme.