Jazzkonserter i 2023

Konsertprogram for 2023

27. januar – Felix Peikli kvartett
24. februar      Marlen Tjøsvoll Kvartett


24. mars          Georg Reiss kvartett
21. april            Five Shades of Sax
16.  juni            band ikke bekreftet   – Grillmat
22. september  Jazz Societry Quintet
20. okttober      band ikke bekreftet
17. november   band ikke bekreftet
15. desember   band ikke bekreftet   – Julemat

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Klubben søker ny leder før årsmøtet 2023

Jan Haanæs klubbleder for Jazz på Vardeheim har meldt fra til valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg for 2023. Han og Anne Lise har vært ansvarlig for klubbdriften i 16 år og det er stor forståelse for at de vil gjøre andre ting. Valgkomiteen søker derfor etter noen som har interesse for jazz og klubbdrift og som kan drive klubben videre. Det kan være ektepar eller 1 eller 2 venner som kan tenke deg dette. Om dere, eller dere kjenner noen som kan være interessert vær snill å ta kontakt med valgkomiteen for en uforbindtlig prat.

Marion Vagle. 90109787 – Bjørn Andreassen 90529717

eller: Olaf Stene 90912477 – Rolf E. Torbo 48007827

For valgkomiteen: Marion Vagle

1 2 3 73