Priser

Innganspris
kr 150.- medlemmer
kr 250.- ikke medlemmer.

Ved spesielle anledninger/konserter vil inngangspris bli annonsert på web.

Er du medlem er det bra, er du ikke – hvorfor ikke bli det?

Hva koster et medlemskap? 

Ungdomsmedlem – kr. 50,- pr. år

Enkeltmedlem – kr. 350,- pr. år

Medlemskapet løper for ett år av gangen.