Priser

Innganspris
kr 100.- medlemmer
kr 200.- ikke medlemmer.

Ved spesielle anledninger/konserter vil inngangspris bli annonsert på web.

Er du medlem er det bra, er du ikke – hvorfor ikke bli det?

Hva koster et medlemskap? 

Ungdomsmedlem – kr. 50,- pr. år

Enkeltmedlem – kr. 300,- pr. år

Medlemskapet løper for et år av gangen.