Kommende konserter

Konsertprogram for 2023

Sist oppdatert 09.10.2023


27. januar – Felix Peikli kvartett
24. februar – Marlen Tjøsvoll Kvartett
24. mars – Georg Reiss kvartett
21. april – Five Shades of Sax


16. juni – Asker Swing Department  – Grill
22. september – Jazz Society Quintet

20. oktober – Tine Skolmen med Sopranos
17. november – Caledonia Jazzband
15. desember – The Christmas Session – Julemat


Det tas forbehold om at endringer i oppsatt program eller sammensetning av orkester, kan forekomme.