AVLYST: Fredag 20. mars KJELL ERIKSENS SEPTETT og JAZZÅDU

Med bakgrunn i all usikkerheten knyttet til situasjonen rundt Coronaviruset, har orkesteret og jazzklubben i dag besluttet å avlyse konserten på Vardeheim fredag 20. mars 2020.

Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men vi finner det riktig ut fra «føre var prinsippet», å avlyse. Vi må forholde oss til at både publikum og musikere, i all hovedsak, faller klart innenfor den gruppen som anses å ha størst risiko for å bli syke.

Konserten med Kjell Eriksen septett og Jazzådu vil bli satt opp på et senere tidspunkt, fortrinnsvis i høstsesongen.