Jan G Haanæs 80 år

Vår kjære leder fyller i dag 80 år.

De hjerteligste gratulasjoner fra Jazz på Vardeheim sine medlemmer.

Foto: Øyvind Skaane 2022.