Velkommen til nydesignet hjemmeside.

Velkommen til Jazz på Vardeheim.

Hjemmesiden har som dere sikkert har lagt merke til gjennomgått en oppdatering.
Vi har byttet fra å skrive hjemmesiden manuelt i HTML til å redigere direkte på nettet i publiseringsverktøyet Word Press.

På denne måten kan vi lettere legge ut info løpende og det er enklere for medlemmene og følge med. Vi håper dere er fornøyde med resultatet.

Mvh Webmaster, Kristian Skaane.